“Salsa op de Zaan”
iedere 5de zaterdag van de maand!!
Next one Zaterdag 30 maart.
Geef je snel op als je ook het buffet wilt benutten!

(Sluit datum buffet 25 maart)

Eerste zaterdag van de maand
“SalsaSmile Dansmeters Zaanstad”

Vanaf April “Salsasmile aan de Wal”
21 april met workshop bachata

……………………………………………………………………………

Betaling kunnen voldaan worden
een week voor de eerste lesdag in de lessen!!
Wij wensen jullie veel dansplezier!

salsasmile.nl@gmail.com